Dr. Selçuk Silay

Dr. Selçuk Silay

Dr. Selçuk Silay

Üriner İnkontinans

İstanbul Medeniyet Üniversitesi-Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Ürolojisi Klinik şefi olarak çalışmaktadır. Çocuk Ürolojisinde robotik cerrahi, laparoskopi, perkütan taş cerrahisi, hipospadias, nörojen mesane uzmanlık alanlarıdır. Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2003 yılında mezun olmuştur. Çocuk Ürolojisi üst ihtisasını Texas Children’s Hospital, Amerika’da yapmıştır. 2014 yılında doçent ünvanı almıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesinde 2017 yılı en başarılı akademisyen ödülünü kazanmıştır. 2016 yılı Türk Üroloji Kongresinde Genç Akademisyen teşvik ödülünü kazanmıştır. Avrupa Çocuk Ürolojisi EAU/ESPU kılavuzları yazarıdır. Avrupa Üroloji Derneği Genç Çocuk Ürologları (EAU-YAU) başkanlığını yürütmektedir. Uluslararası kongrelerde 4, Ulusal kongrelerde 6 adet en iyi sunum ödülü bulunmaktadır. Uluslararası indekslerde 61, toplamda 100ün üzerinde bilimsel makalesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.