Dr. Aysun Baransel Isır

Dr. Aysun Baransel Isır

Dr. Aysun Baransel Isır

Çocuk İstismarının Farkında mıyız?

1996 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep Üniversitesi’nde Adli Tıp ihtisasını bitirdi. 2010 yılında doçent ve 2016 yılında profesör  ünvanını aldı.

Gaziantep Üniversitesi  Adli tıp Anabilim Dalı’nda sürdürdüğü akademik görevinin yanında   başhekim yardımcılığı, tıp eğitimi komisyon üyeliği, sağlık kurulu başkanlığı, profesör temsilciliği  gibi idari görevlerde bulundu. Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezinde aktif çalışma ve Çocuk İzlem Merkezi yapılanmasında  eğitim koordinatörlüğü yaptı.

Adli genetik, çocuk istismarı ve ihmali, suça sürüklenmiş çocuklar gibi konular temel ilgi alanları olup bu alanlarda yürütülen ulusal ve uluslararası birçok proje ve çalışmalarda  görev aldı. En son Çocuk istismarı ve çocuk suçluluğu üzerine yaptığı araştırma ile en iyi bilimsel çalışma ödülünü aldı.

2013 yılından itibaren Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği’nin yönetim kurulu üyesi ve genel sekreteridir.