Dr. Betül Ulukol

Dr. Betül Ulukol

Dr. Betül Ulukol

Ergenlik Dönemi Sorunlarına Yaklaşım

Dr. Betül Ulukol  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Özellikle çocuk sağlığının korunması ve risk altındaki çocukların sorunları ile ilgilenmektedir. Bu kapsamda aşı, beslenme, çocuk sağlığının izlemi, çevre sağlığı, çocuğa yönelik şiddet ve çocuk koruma sistemleri konularında çalışmalar yapmaktadır. İstismara uğrayan çocukların değerlendirmesi, yasal bildirimi ve tedavisini yürüten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi’nin başkanlığını yürütmektedir.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı çatısı altında kurulan ve cinsel istismara uğrayan çocukların ilk başvuru noktası olarak hizmet veren Çocuk İzlem Merkezlerinin yapılanmasında Sağlık Bakanlığının bilimsel danışmanı olarak çalışmıştır.

Çocukların korunması ile ilgili çalışmalarını TBMM, Bakanlıklar, Belediyeler, Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar  aracılığı ve desteği ile devam ettirmektedir.